”Det är min uppgift att utmana eleven till läsutveckling” En uppsats om vilka faktorer som påverkar pedagogens arbete med läsutvecklingen i de lägre årskurserna

 • Maria Hansson
 • Hanna Roos

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats behandlar hur pedagogerna arbetar med den fortsatta läsutvecklingen. Särskild vikt har lagts vid vilka faktorer pedagogerna anser viktiga i sitt arbete med att uppnå läsutveckling hos eleven. Syftet är att upptäcka de faktorer som är avgörande för pedagogernas arbete i skolans tidigare år med läsutvecklingen. Det är pedagogernas egna tankar, upplevelser och erfarenheter som kommer att vara i fokus i empiridelen av vårt arbete. Vårt mål är att skapa en så komplett bild som möjligt över de faktorer som har en avgörande betydelse för pedagogernas arbete med den fortsatta läsutvecklingen i skolan.

  Problemformuleringen lyder: Vilka faktorer är av betydelse i pedagogers arbete med elevernas fortsatta läsutveckling i de lägre årskurserna?

  Undersökningen bestod av intervjuer kombinerade med en teoridel för att på bästa sätt möjliggöra en nyanserad bild. Litteraturen sattes i förhållande till intervjuerna och utifrån detta har vi gjort ett försök till analys och resultat. Resultatet som framkommit i uppsatsen är att samtliga pedagoger arbetar medvetet med läsutveckling. Gemensamt betonar de också vikten av att uppnå läslusten för en god läsutveckling. Samtal och dialog är ett viktigt redskap för pedagogerna i flera dimensioner. Detta har kunnat påvisas genom de tankar, upplevelser och erfarenheter pedagogerna uttryckt under intervjuerna. och undervisningsmetoder tar sig ett enhetligt uttryck, vilka överensstämmer med övergripande teorierna.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '