”- Det är roligt att skriva” - en studie om fyra – femåringars tankar om det skrivna språket

 • Madelene Gustafsson
 • Susanne Rimborg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Arbetet handlar om fyra - femåriga barns tankar om skriftspråket. Vi lyfter fram vikten av att förstå och stödja barnens intresse för skriftspråket. Forskning visar på att barn i denna ålder har ett intresse av att skriva och ofta kan lära sig att skriva. I teoridelen tar vi upp olika teorier om hur man lär sig språket. Både det kognitiva perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Tyngdpunkten ligger på Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vidare tar vi upp språkets funktion och barns tidiga skrivutveckling. I vår undersökning gjorde vi en fallstudie med kvalitativa intervjuer med barn på en förskola. Resultatet visar miljöns påverkan på barns skriftspråksutveckling i både hem och förskola. Barn har ett stort intresse för och många tankar kring skriftspråket och hur det kan skrivas och användas. Barnen ser nyttan med att kunna skriva. Hemmet och föräldrarna har en central roll för barnen, när det gäller att ta till sig det skrivna språket.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '