”Det är sådana dagar man orkar kämpa lite till”
: En studie om undersköterskors berättelser om meningsskapande, meningsfullhet och motivation i deras roll på äldreboende

 • Klara Stjernberg
 • Hanna Stjernlöf

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien syftar till att undersöka motivation, meningsskapande och meningsfullhet i undersköterskors roll på äldreboende. Kvalitativ metod har tillämpats i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio undersköterskor som arbetar på äldreboende. Resultatet har presenterats genom mikroberättelser som har olika teman och rubriker. De teman vi valde var ledning och inflytande, meningsfullhet i att skapa relationer med vårdtagarna, underbemanning och arbetskamrater. Resultatet visade att undersköterskor känner att deras röster inte blir hörda av ledningen samt att ledningen gör handlingar som får undersköterskorna att känna sig överkörda. En anledning till det visade sig vara brist på inflytande gällande sin arbetssituation. Vidare visade sig relationer vara betydande för att känna meningsfullhet i arbetet som utförs. Relationerna som beskrevs var både med arbetskollegor och vårdtagare där uppskattning var det mest betydande. Studiens slutsats är att meningsskapande och meningsfullhet är bidragande känslor för att känna motivation i sin roll som undersköterska på äldreboende. Vidare är det även av stor vikt att undersköterskorna känner att de kan strukturera sitt arbete för att det ska vara energigivande och av värde för dem.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare) & Cornelia Wulff Hamrin (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • Undersköterskor
 • äldreboende
 • motivation
 • meningsskapande
 • meningsfullhet
 • underbemanning
 • narrativ metod
 • ledning

Citera det här

'