Det är samma barn vi talar om! Specialpedagogens roll och identitet på en familjecentral, i samverkan med olika verksamheter

 • Ingmarie Bengtsson
 • Lena Ravhed

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  En helhetssyn på barnet är en förutsättning för ett bra specialpedagogiskt arbete. Denna helhetssyn kan vara möjlig på familjecentraler, där många olika verksamheter samarbetar. Sett ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv sker barnets utveckling i interaktion med miljön. Syftet med studien är att se vilken roll specialpedagogen kan ha på en familjecentral där olika instanser verkar kring det enskilda barnet som är i behov av särskilt stöd. Målgruppen består av specialpedagog med förskollärarexamen, barnskötare med ansvar för öppna förskolans verksamhet, två förskollärare, socialchef, BVC-sköterska samt skolsköterska. Uppsatsens empiriska del har utförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma på en familjecentral i en kommun i södra Sverige.

  Studiens resultat visar att specialpedagogen ses som en mycket viktig länkperson i samarbete med olika verksamheter, i en gemensam strävan efter helhetssyn. Specialpedagogen arbetar också som handledare och rådgivare. Samverkansgruppen är ett viktigt forum för alla berörda. Respondenterna eftersträvar ett prestigelöst samarbete där yrkesrollerna är tydliga. Ur samarbetssynpunkt ses inte sekretessen som något hinder, eftersom föräldrarna alltid är delaktiga. Alla verksamheter på familjecentralen har inte lika mycket tid avsatt för samarbete vilket kan vara ett hinder i samverkansarbetet.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '