Det är väl en likvärdig utbildning?
: en komparativ granskning av läromedel för religionskunskap 1

 • Mimmi Stehn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna studie har jag undersökt om olika läroböcker för religionskunskap 1, som är avsedda för antingen studieförberedande program eller yrkesförberedande program ger alla elever samma möjligheter att nå upp till läroplanens kunskapskrav inom området för etik och moral. Undersökningen genomfördes även för att lyfta fram anledningar till att författare ger ut olika typer av läroböcker för en gymnasiegemensam kurs där ämnesplan och kunskapsmål är samma. Studien presenterar tidigare forskning inom ämnet genom att titta på den senaste läroplanen Gy 11, syfte och kunskapsmål i ämnesplanen för religionskunskap 1, tidigare forskning inom läromedel samt etik och moral inom religionskunskap. Studien bygger på en kvalitativ komparativ innehållsanalys av fem utvalda läromedel samt en kompletterande kvantitativ studie. Resultatet visar att läroböckerna i stort innehåller tillräckligt med information för att eleverna ska kunna nå målen. Skillnaderna mellan de olika läroböckerna är marginella och skillnader finns framförallt i presentationen av de olika normativa etiska modellerna samt antalet och djupet i övningsuppgifterna. Tendenser finns att kommersiella syften kan medverka till att olika läromedel för samma kurs produceras. 

  Tilldelningsdatum2013-juni-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareRoy Wiklander (Handledare) & Mats Bergenhorn (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • religionskunskap 1
  • läroböcker
  • läromedel
  • gy11
  • etik och moral

  Citera det här

  '