Det är väl inget att dividera om
: En kvalitativ studie av matematiklärares klassrumskommunikation

 • Elin Bergsten
 • Malin Larsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Studiens syfte var att undersöka hur lärare som undervisar i matematik i årskurs 7-9 använder matematiskt språk i relation till ett vardagligt samt i vilken utsträckning de använder en kombination av de två språken. Studien var kvalitativ och metoderna som använts är observation med efterföljande samtal. Syftet med studien medför att ett lärarperspektiv var givet. De observerade lektionerna och samtalen resulterade i olika kategorier av begrepp vilka sedan resulterade i en teori kring hur lärare använder de olika språken vid genomgångar. Samtliga lärare använde både matematiskt och vardagligt språk vid genomgång medan endast ett fåtal använde språken i kombination. Studien visade att lärare använder sig av både matematiskt och vardagligt språk vid genomgångar med elever, men i varierande grad.

  Tilldelningsdatum2016-jan.-21
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Dahl (Handledare) & Kristina Juter (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • matematiskt språk
  • vardagligt språk
  • matematik
  • lärares språkanvändning
  • begreppsinlärning

  Citera det här

  '