"Det flyger in
: .." - en undersökning om läs- och skrivinlärning i förskoleklassen

 • Katarina Palmé
 • Malin Sundell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som används i förskoleklassen och hur pedagogerna arbetar med dessa. Vi har även valt att fokusera på pedagogernas medvetenhet gällande undervisningsteorier och metoder. Forskningsbakgrunden belyser olika lärandeteorier, läs- och skrivinlärningsmetoder, när man anses vara läskunnig samt kartläggning av elevernas utveckling. Metoderna som använts i genomförandet av undersökningen är observation och intervju. Resultatet visar att de undersökta informanterna ”plockar ut russinen” från olika läs- och skrivinlärningsmetoder för att gynna en positiv läs- och skrivutveckling. Genom att stämma av barnens kunskaper i ämnet kan de planera undervisningen efter barnens tidigare kunskaper. Resultatet i vår undersökning visar genomgående att den fonologiska metoden, där man utgår ifrån fonemet (bokstavsljudet) i ordet, är den som används mest. Detta görs parallellt med olika språklekar som gynnar en fortsatt positiv läs- och skrivutveckling.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '