”Det gäller att inte fega ur”
: pedagogers berättelser om hur de går tillväga när de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa

 • Jenny Arnesson
 • Marie Sjöstrand

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare agerar om de upptäcker, misstänker eller får kännedom om barn som far illa, samt hur de uppfattar anmälningsplikten och vilket stöd som pedagogerna erbjuds när de gör en anmälan. För att få reda på detta har vi förutom forskning och litteraturstudier även intervjuat fem stycken verksamma förskollärare och två stycken verksamma förskolechefer på två olika förskolor i södra Sverige. Intervjuerna visar en medvetenhet och erfarenhet hos de olika förskollärarna när det gäller barn som far illa. Resultatet som vi kom fram till var att alla förskollärare som deltog i studien var väl medvetna om sin anmälningsplikt, men att tillvägagångssättet vid en anmälan såg olika ut. Majoriteten av respondenterna var medvetna om vilka tecken de skulle vara uppmärksamma på som kunde innebära att ett barn for illa. Samtliga respondenter ansåg att de hade rätt att få stöd av sin chef i anmälningssituationer. Inget annat stöd erbjöds respondenterna i dessa svåra situationer.

  Tilldelningsdatum2017-juli-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTorgny Ottosson (Handledare) & Elisabeth Porath Sjöö (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • förskola
  • anmälningsplikt
  • förskollärare
  • pedagog
  • socialtjänst
  • handlingsplan
  • förskolechef
  • barn som far illa

  Citera det här

  '