”Det hade ju varit så jävla hjärndött utan kollegor”
: En kvalitativ studie om jargonger och normer i arbetslivet

 • Roni Gurses
 • Jakob Rotzius

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie utforskar jargonger och normer på arbetsplatsen genom att undersöka det sociala samspelet, relationer och språket bland medarbetare i en organisation. Resultaten visar att det sociala samspelet mellan kollegor är avgörande för trivsel och arbetsmiljö, där nära relationer utvecklas och värderas högt av personalen. Observationer och intervjuer visar att kollegor ofta utvecklar vänskap utanför arbetet och att samhörigheten som skapas främjar en trivsam miljö och positiv arbetsdag. Jargongen som etableras inom gruppen påverkar både interaktioner och normer, vilket skapar en stark känsla av tillhörighet och gemenskap. Samtidigt kan dessa jargonger och normer utestänga eller utmana dem som inte känner sig integrerade i gruppen, vilket kan leda till en känsla av utanförskap. Språkets roll är avgörande för att upprätthålla jargongen och normerna, där både informellt och formellt språkbruk används beroende på situation och relation till kollegorna. Medarbetarna anpassar sitt språkbruk och sina handlingar för att passa in i de befintliga jargongerna och normerna för att bevara sin identitet och undvika utanförskap. Studien betonar även vikten av att beakta både det informella och formella språkbruket för att förstå dynamiken och kulturen på arbetsplatsen, samt upprätthålla sin identitet och undvika utanförskap.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSören Augustinsson (Handledare)

Utbildningsprogram

 • Personal- och arbetslivsprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Arbetslivsstudier (50903)

Nyckelord

 • jargong
 • normer
 • socialt samspel
 • relationer
 • språk
 • tillhörighet
 • identitet
 • gemenskap

Citera det här

'