Det individuella studieansvaret - en analys av elevers förutsättningar och förhållningssätt till individuellt studieansvar

 • Annelie Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Allt eftersom samhället utvecklas och anammar nya idéer appliceras dessa på skolans värld. Elever ska idag ta ett eget ansvar för sina studier – individuellt studieansvar – ett begrepp i tiden. Syftet med uppsatsen är att förstå elevernas förutsättningar att ta detta ansvar och vad de gör när de tar det. Uppsatsen beskriver teoretiska utgångspunkter som eleven verkar under och en kvalitativ undersökning lyfter fram hur elevers vardag kan se ut. Det finns ett uppdämt behov hos skolpersonal att förstå och tillämpa den senaste läroplanen, Lpo 94. Elevernas förutsättningar att nå kunskap i individuellt studieansvar är således olika stor. Människans individuella valfrihet och kollektivets väl är kontraster som diskuterats flitigt i historien. Det är viktigt att förstå elevernas förutsättningar och vardag om individuellt studieansvar ska kunna utvecklas i en positiv riktning och inte skapa ökad polarisering i samhället.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '