Det komplexa beslutet
: Kvinnors emotionella upplevelser före och efter inducerad abort

 • Tina Svensson
 • anna Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: I Sverige har abort varit lagligt sedan 1975. Kvinnor har rätt att själva fatta abortbeslut fram till graviditetsvecka 18. Varje år görs 30 – 40 000 aborter i Sverige. Abortupplevelsen kan vara emotionellt komplicerad för många kvinnor och varierar beroende på hur kvinnans livssituation ser ut. Syfte: Beskriva kvinnors emotionella upplevelser före och efter inducerad abort. Metod: En litteraturstudie har gjorts, som utgår från femton kvalitativa artiklar, vilka har analyserats och kvalitetsgranskats. Datainsamling utfördes via sökningar i databaserna PsychInfo, PsychArticles, PubMed samt Cinahl. Resultat: Kvinnors emotionella upplevelser vid abortbeslut samt det stöd som ges i samband med aborter påverkar kvinnans fortsatta liv i olika grad. Kvinnor uttrycker att stödet de får i samband med aborter är otillräckligt. Slutsats: För att bespara kvinnorna lidande över lång tid behöver stödet till kvinnorna i abortsituationer utvecklas. Sjuksköterskan bör därför bli medveten om kvinnors komplexa upplevelser för att kunna ge kvinnan det stöd som behövs.

  Tilldelningsdatum2010-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Carin Attåsen (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • inducerad abort
  • kvinnor
  • upplevelse
  • beslutsfattande
  • laglig
  • stöd

  Citera det här

  '