Det lilla åkeriföretaget - Vad finns det för strategiska möjligheter?

 • Linus Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera olika möjligheter för ett mindre åkeriföretag att förändra sin verksamhet. Får man större konkurrenskraft genom att utöka verksamheten genom en fusion eller är en ren speditionsverksamhet att föredra?

  För att uppfylla detta syfte har jag valt att ta hjälp av en SWOT-analys och ett så kallat Service Management System. SWOT-analysen är till för att identifiera styrkor och svagheter inom företaget och möjligheter och hot i företagets omvärld. Detta har sedan legat till grunden för ett Service Management System som består av ett antal variabler som är viktiga i ett tjänsteföretag.

  Studien har gjorts på ett litet åkeri i södra Sverige. Intervjuer och samtal har skett för att få en så bra överblick av företaget som möjligt samt för att skapa en bild av var företaget befinner sig i dag. Vidare har jag varit i kontakt med olika branschorganisationer för att kunna skapa en bild av utvecklingen inom branschen i nuläget, men även hur den förmodas att utvecklas i framtiden.

  Studien har visat att det finns många olika vägar att gå men att alla dessa vägar inte är att föredra. Jag har valt i studien att koncentrera mig på tre olika vägar, ren speditionsverksamhet, en sammanslagning så att åkeriet på så sätt växer och en specialisering. Efter att ha undersökt dessa tre möjligheter visar studien att en sammanslagning skulle vara den bästa vägen för just detta företaget att gå.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '