Det livslånga lärandet i fokus - möter föräldrars syn på lärande, läroplanens syn på lärande?

 • Maria Storjohann
 • Clary Danielsson
 • Kristina Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på barns lärande. Studien belyser även förskolans uppdrag vad gäller det livslånga lärandet. Den teoretiska utgångspunkten hämtas ur det sociokulturella perspektivet. Syftet är också att få kunskap om huruvida förskolans och föräldrarnas syn på lärande, sammanfaller eller skiljer sig åt. Genom att öka medvetenheten hos pedagogerna i förskolan om föräldrars syn på barns lärande kan mötet mellan familj och förskola stärkas. Studien kan således skapa bättre förutsättningar för barns lärande i förskolan.

  Resultatet i undersökningen visar enligt föräldraintervjuer, att förskolans roll är stor och viktig för barns lärande. Lärande sker alltid och överallt i samspel med andra, både barn och vuxna. Föräldrars syn på lärande sammanfaller på flera plan med förskolans uppdrag kring det livslånga lärandet.

  Tilldelningsdatum2009-apr.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '