Det målande barnet. Diskursanalys av estetiska läroprocesser i relation till Deweys estetiska erfarenhetsbegrepp.

 • Katarina Johansson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2013-juli-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Malmström (Handledare) & Feiwel Kupferberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • estetiska läroprocesser
  • bild
  • estetisk erfarenhet
  • estetik
  • lärarutbildning
  • pragmatism
  • diskursanalys
  • pedagogik

  Citera det här

  '