"Det man gör med kroppen sätter sig i knoppen" - en studie om sex pedagogers tankar kring fysisk aktivitet och lärande bland elever som är 6-8 år

 • Sandra Johnsson
 • Elinor Ekberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på vad pedagogerna anser om fysisk aktivitet som hjälpmedel vid elevernas långsiktiga inlärning. Forskningsbakgrunden belyser bland annat delar av hjärnans utveckling, inlärning samt fysisk aktivitet i skolan. Metoden som användes i genomförandet av undersökningen var semistrukturerade intervjuer. Sex stycken pedagoger med olika utbildningar och från olika arbetsplatser har intervjuats. Resultaten av undersökningen visar att de flesta pedagogerna använder sig av fysisk aktivitet för att underlätta den långsiktiga inlärningen hos eleverna. För att öva upp elevernas motorik så använder sig pedagogerna av elevernas kroppar. De tar också elevernas perception till hjälp då denna kan stötta och hjälpa till att föra eleverna framåt i deras utveckling. Diskussionen i uppsatsen handlar om att motoriken hos eleverna måste tränas och fungera bra om eleverna ska kunna koncentrera sig och få en positiv och

  stimulerande inlärning. Pedagoger måste tillsammans arbeta för att ge eleverna möjligheter till kreativa och lärorika upplevelser.

  Tilldelningsdatum2009-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '