Det moderna polisväsendets framväxt
: Exemplet Boden

 • Lovisa Lundström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I den här uppsatsen har jag analyserat hur den svenska polisen har byggts upp under industrialiseringen av landet- ca 1850–1930 - och fram till 1965.Under den historiska processen har samhällsstrukturerna i hög grad förändrats, och så har också synen på brott och straff. Med den större processen – den generella utvecklingen i Sverige – som bakgrund, har jag analyserat enlokalhistoria; hurBodens stads polisorganisation sett ut och utvecklats. Mitt syfte var att förklara och förmedla det förflutna, därför har jag huvudsakligen använt mig av en historisk metod. Teoretiskt har mina utgångspunkter varit rutinaktivitetsteorin och strainteorin.Studiens viktigaste resultat är att det skett en förskjutning från avskräckande straff baserade på hämnd från samhällets sida, till förebyggande åtgärder som bygger på samhällelig involvering på såväl makro- som mikronivå... 

  Tilldelningsdatum2018-okt.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJoakim Thelander (Handledare) & Gudmund Jannisa (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

  Nyckelord

  • boden
  • brottsprevention
  • förebyggande åtgärder
  • industrialisering
  • svensk brottshistoria

  Citera det här

  '