Det nuvarande demokratiuppdragets vara eller icke vara
: en komparativ studie av demokratiuppdragets utformning i svenska och finska läroplaner från 1970 till idag

  • Frida Ottosson
  • Sophie Cascalheira

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2020-juni-16
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Högskolepoäng

  • 30 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här

'