Det pedagogiska ledarskapets kommunikativa funktion - en studie i pedagogers syn på kommunikation

 • Malin Persson
 • Maria Tano

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt examensarbete handlar om det pedagogiska ledarskapets kommunikativa funktion. Syftet med vårt examensarbete är att få kännedom om den kommunikativa funktionens betydelse för det pedagogiska ledarskapet. Då kommunikation och ledarskap är omfattande begrepp har vi valt att koncentrera oss på delar som vi anser vara relevanta för vårt arbete. Vår tyngdpunkt i examensarbetet ligger på kommunikationen.

  I teorin behandlar vi det pedagogiska ledarskapet i liten skala. Efter detta redovisar vi olika former av kommunikation som olika kommunikationsprocesser, kommunikationens betydelse och förutsättningar för kommunikation.

  I arbetets empiri ger vi en redogörelse för resultatet av de kvalitativa intervjuer vi genomfört. Syftet med intervjuerna har varit att få kunskap i hur yrkesverksamma pedagoger ser på det pedagogiska ledarskapet, dess betydelse och dess kommunikativa funktion. Redovisningen av intervjusvaren åtföljs av analyser av dessa.

  I diskussionen kopplar vi samman vår empiri med de fakta som redovisats i teoridelen och förankrar detta i den problemprecisering som vår empiri bygger på.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '