"Det ser ut som ett dagis fast det är på skolan"
: Fem- och sexåringars förväntningar på förskoleklassen

 • Julia Andersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Förskoleklassen är en skolform mellan förskola och skola där eleverna går under ett år. Förskoleklassens uppdrag är att förbereda eleverna för fortsatt utbildning som ska utgå från en helhetssyn på eleven. Förskoleklassen har svårt att hitta sin roll med balans mellan lek och lärande samt vilket undervisningsinnehåll den ska ha. Syftet med denna studie är att undersöka vilka förväntningar elever i fem- och sexårsåldern har på den verksamhet som de ska möta när de kommer till förskoleklassen efter sin tid i förskolan. För att undersöka det genomfördes intervjuer med åtta barn på två olika förskolor. Resultatet visar att barnen har förväntningar på miljön, innehållet och om social gemenskap.  

  Tilldelningsdatum2016-feb.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngrid Lindahl (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förskoleklass
  • förväntningar
  • elever
  • förskoleinnehåll
  • ”skolifiering”

  Citera det här

  '