Det ska vara brett! - pedagogers tankar om hur man kan använda skönlitteratur för att utmana goda läsare

 • Johanna Sandström
 • Carola Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att få en djupare insikt i och ökad kunskap om hur man som pedagog kan arbeta i skolan för att hjälpa och möta de lässtarka eleverna i deras fortsatta läsutveckling samtidigt som de bibehåller sin läsglädje. Avsikten är också att undersöka skönlitteraturens roll i ett sådant arbete. För att få fram relevant information till undersökningen intervjuades sju pedagoger på lågstadiet, mellanstadiet och högskolan som samtliga dagligen arbetar med skönlitteratur i sin undervisning. Av resultatet framgår det att en del av pedagogerna använder skönlitteraturen som ett komplement i sin undervisning medan andra menar att de istället använder det som ett läromedel. Det framgår också av resultatet att det finns en oenighet om de goda läsarnas möjligheter att vidareutvecklas i sin läsning. Undersökningen visar slutligen att pedagogens kunskap och sätt att arbeta påverkar de goda läsarnas fortsatta utveckling. Alla pedagoger i undersökningen är eniga om att ett väl fungerande skolbibliotek är en förutsättning för att eleverna ska komma vidare i sin läsutveckling.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '