" Det sker alltså en utveckling i det pedagogigska arbetet"
: - En studie av förskollärares resonemang om pedagogisk dokumentation

 • Paula Lundberg
 • Maria Oskarsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare resonerar om pedagogisk dokumentation i förskolan. Bakgrunden till studien är att förskolans läroplan 1998 lyfter fram pedagogisk dokumentation som ett redskap för att synliggöra verksamheten. I tidigare forskning bekräftas  den pedagogisk dokumentationens möjligheter att synliggöra barns utveckling och lärande.

   

  Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna genomfördes på fyra förskolor med fem informanter.

   

  Av resultatet framgår det att förskollärarna ser den pedagogiska dokumentationen som ett redskap för synliggörande av barns lärande och utveckling. På olika sätt framkom det att samtliga förskollärare anser att reflektion är av betydelse för att göra dokumentationen pedagogisk. 

  Tilldelningsdatum2011-jan.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars-Erik Nilsson (Handledare) & Torgny Ottosson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 22,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

  Nyckelord

  • pedagogisk dokumentation
  • förskolan
  • förskolepedagogik
  • förhållningssätt
  • reflektion
  • synliggörande

  Citera det här

  '