"Det skulle vá väldigt konstigt att inte ha musik och sång" En uppsats om att använda musik och rörelse som ett redskap på förskolan respektive i tidig grundskola

 • Pernille Cederholm
 • Kristina Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Både Lpfö 98 och Lpo 94 indikerar tydligt att musik och rörelse bör vara en del av den pedagogiska verksamheten både på förskolan och i skolan, även utöver själva musikämnet. Denna uppsats vill undersöka hur pedagoger på förskola och i tidig grundskola använder musik och rörelse som redskap i den pedagogiska verksamheten, utöver den renodlade musikundervisningen, samt hur de tänker kring detta. Vad händer när barnen går från förskolan till skolan?

  I litteratur- och teorikapitlet görs en jämförelse mellan Lpfö 98 och Lpo 94. Där finns även en kort genomgång av musikens och rörelsens betydelse för barnets utveckling. Slutligen presenteras forskning kring effekterna av musik och rörelse, bland annat på lärande, samt hur pedagogens syn på den egna förmågan kan påverka förekomsten av musik och rörelse i den pedagogiska verksamheten.

  Frågan utforskas genom intervjuer av två förskolepedagoger samt två lärare i skolår 2. Samtliga pedagoger använder musik och rörelse på något sätt, men i varierande omfattning; som redskap för lärande, för barnens personliga utveckling samt för bättre koncentrationsförmåga. Undersökningen visar att musik och rörelse verkar ha en mer naturlig plats i förskolan, även om det kan vara användbart även i skolan.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '