Det står ju i läroboken
: En komparativ studie av faktaurvalet i läroböcker i religionskunskap på gymnasiet

 • Anna Breisner
 • Adam Åberg

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Studiens syfte är att undersöka vilket faktaurval författare till läroböcker i gymnasiekurserna religionskunskap 1 och Religionskunskap A gör i sin beskrivning av de abrahamitiska religionerna. Påverkar detta urval elevers kunskap om de olika abrahamitiska religionerna och följer läroböckernas innehåll kraven i respektive kursplan.

Studien granskar fyra olika läroböcker och om läroböckernas innehåll följer kunskapskraven i kursplanen för religionskunskap. Då en ny kursplan infördes höstterminen 2012 medför detta att studien även kommer att jämföra böcker som tillhörde den föregående kursplanen och den rådande. Metoden som används i studien är en komparativ textanalys med en hermeneutisk teoretisk utgångspunkt.

Det som kännetecknar den goda läroboken är att den ska vara nyanserad och beskriva innehållet utifrån olika perspektiv, samt vara problematiserande och allsidig. Studiens resultat visar att det finns en brist i läroböckerna att anlägga olika perspektiv, ofta beskrivs ett generaliserande innehåll. 

Tilldelningsdatum2013-mars-01
OriginalspråkSvenska
HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Vanja Lozic (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

 • läroböcker
 • abrahamitiska religionerna
 • undervisning
 • religionsundervisning
 • läroplan
 • läroboken

Citera det här

'