Det stora steget
: Om elevers syn på hur förberedda de är att möta gymnasieskolans naturvetenskap

 • Veronica Lindberg
 • Sofie Fridh

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Övergången från grundskolan till gymnasieskolan är en stor händelse för många elever. Detställs högre och fler krav på eleverna när de börjar gymnasiet och deras förkunskaper harbetydelse för hur väl de klarar av utbildningen. I denna undersökning fick elever i årskurs ettpå det naturvetenskapliga programmet svara på frågor om de anser att de hade tillräckligakunskaper i de naturvetenskapliga ämnena från högstadiet. Undersökningen visar att de flestatycker att de hade tillräckliga kunskaper i biologi, kemi och matematik men inte i fysik.Kursplanen för fysik på gymnasiet skiljer sig från de andra kursplanerna, genom att det intestår lika tydligt att undervisningen ska bygga på elevernas kunskaper i grundskolan.Respondenterna i undersökningen fick även svara på frågor om vilket ämne som var svårt,roligt och om de läste i NO-block eller i separata ämnen på högstadiet. Undersökningen visaratt det finns en skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller deras attityder och intresse.

  Tilldelningsdatum2009-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla magntorn (Handledare) & redfors andreas (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • förkunskaper
  • gymnasieskola
  • grundskola
  • blockundervisning
  • attityder
  • kön
  • naturvetenskapliga ämnen
  • fysik
  • kemi
  • biologi och matematik.

  Citera det här

  '