"Det svarta fåret - En undersökning av fem gymnasieelevers attityder till sin diagnos specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

 • Mathias Johansson
 • Patrik Josefsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '