Det var en gång…
: Elevers förmåga att skapa betydelse och sammanhang i berättelser– en textanalys

 • Johanna Blomkvist
 • Lisa Nyberg

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med studien är att, genom en SFG-inspirerad textanalys, ge en bild av elevers förmåga att skapa betydelse och sammanhang i berättande texter. Frågeställningarna har varit ” Hur skapar eleverna sammanhang i berättelser, med avseende på textstruktur och logiska samband?” och ” Vilka likheter och skillnader i texterna finns mellan klassen som arbetar genrepedagogiskt och klassen som inte arbetar genrepedagogiskt?”. Materialet för studien är 24 berättelser, varav 12 är skrivna i en klass som arbetat med genrepedagogik och 12 är skrivna i en klass som inte arbetat med genrepedagogik. Texterna analyseras, med avseende på textstruktur och användandet av logiska samband, utifrån en systemisk funktionell grammatik. Resultatet av studien är att de elever som arbetat genrepedagogiskt har större medvetenhet, vad gäller att strukturera texter och binda samman satser för att skapa betydelse och sammanhang än de elever som inte arbetat med genrepedagogik.

  Tilldelningsdatum2017-jan.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Petra Magnusson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Nyckelord

  • genrepedagogik
  • systemisk funktionell grammatik
  • textanalys
  • berättelse
  • logiska samband
  • textstruktur

  Citera det här

  '