Det var en gång… En undersökning om sagan som pedagogiskt hjälpmedel

 • Anna Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen belyser ämnet saga, och arbetet med sagan. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning sagoundervisning används i förskolan och skolan och i så fall hur?

  I uppsatsen sker en kort genomgång av vad en saga är för något och hur den kan användas i undervisning. Läroplanerna lyfts fram för att visa vad en pedagog ska arbeta efter och vilka mål som ska uppfyllas. Därefter följer en teoretisk genomgång av vad tidigare forskning pekar på är sagans vinnings områden. Den teoretiska utgångspunkten är att människan är en kreativ varelse och tack vare det utvecklas hon.

  En undersökning har genomförts i form av åtta stycken intervjuer med pedagoger i förskola, förskoleklass och skola. Dessa har påvisat att pedagoger i stor utsträckning anser att sagan har något att lära barnen och att barnen utvecklas från den. Vissa pedagoger har ett väl utarbetat syfte med att läsa medan andra verkar läsa mest för den mysiga stunden.

  Uppsatsen har givit svar på de frågor jag ställde inför arbetet. Det verkar som om sagan används som ett pedagogiskt hjälpmedel.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '