”Det viktigaste för att nå bra resultat är hur man hanterar dem”
: en studie om två lärares användning av basläromedel i läs-och skrivutveckling

 • Josefine Arildsson
 • Jasmine Karlsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på huruvida basläromedel är tillräckligt som undervisningsmaterial för att möjliggöra elevernas uppnående av läroplanens kunskapskrav i läs- och skrivundervisningen samt om det ger lärare möjlighet att arbeta utifrån aktuell forskning inom läs- och skrivutveckling. Det har vi undersökt genom en kvalitativ studie då vi har observerat två undervisningstillfällen, intervjuat två lärare och sex elever på två olika skolor i årskurs två samt analyserat de båda basläromedlen

  Språkdax 2 och Piratresan.

  Slutsatsen i arbetet blev att basläromedlet inte uppfyller läroplanens samtliga krav eller möjliggör att läraren undervisar utifrån aktuell läs- och skrivutvecklingsforskning. Utifrån intervjuerna och observationerna kunde vi däremot dra slutsatsen att det är möjligt att nå kunskapskraven och arbeta utifrån aktuell forskning beroende på lärarens didaktiska val i arbetet med basläromedlet.

  Tilldelningsdatum2014-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabet Radeklev (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • basläromedel
  • läroplan
  • kvalitativ studie
  • läsutveckling
  • skrivutveckling

  Citera det här

  '