"Det vilda äventyret" En empirisk undersökning av barns vilda lekar i förskolan

 • Eli Persson
 • Karolina Rosenqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka den vilda lekens betydelse för barn, ur barns perspektiv. Syftet är även att försöka förstå pedagogers bemötande och förhållningssätt gentemot den vilda leken. Orsaken till att vi väljer att lyfta barnens perspektiv är för att vi vill ta del av barnens tankar kring deras egen lek, samt sätta oss in deras lekvärldar vilket vi hoppas ska leda till en större förståelse för de vilda lekarna hos oss samt andra pedagoger. I vårt arbete tar vi upp den forskning kring barns vilda lekar som existerar och analyserade vårt resultat utifrån den.

  Metoden vi använt oss av innefattar både intervjuer samt observationer i en förskoleklass i Skåne och på en avdelning i en förskola i Blekinge.

  Vårt resultat visade att barn leker vilda lekar för att de tycker det är roligt och spännande. Vi fann även att deras vilda lekar innehöll aspekter av spänning, dramatik, fara, makt, kamp och kraftmätning. Vad som även är intressant är att vi såg att de lekar där barnen bygger upp spänning av något slag, majoriteten av tiden utmynnar i bråklekar. Något vi inte funnit i den litteratur vi läst.

  Tilldelningsdatum2009-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '