Detektion av plasmidfamiljer som bär ESBL-gener i E. coli och K. pneumoniae isolerade från klinik och miljö

  • Johanna Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Extended Spectrum β-Lactamases (ESBLs) produceras av bakteriefamiljen Enterobacteriaceae, främst av E. coli och K. pneumoniae. Eftersom dessa arter är bland de vanligaste orsakerna till urinvägsinfektioner och sepsis är ESBL-produktion ett allvarligt problem.

ESBL är också oroande eftersom det sprids epidemiskt. Detta möjliggörs av att generna som kodar för ESBLs (s.k. bla-gener) ligger på plasmider, som replikerar och sprider de replikerade plasmidkopiorna självständigt. Plasmider replikeras som s.k. replikon. Plasmider med samma replikonvariant tillhör samma plasmidfamilj.

Syftet med detta arbete var att detektera plasmidfamiljer som bär bla-gener i E. coli och K. pneumoniae isolerade från kliniska prov (n = 6) och miljöprov (n = 22) från Helge Å. Plasmidfamiljernas prevalens undersöktes, liksom sambandet mellan plasmidfamiljer och bla-gener.

Plasmidfamiljerna detekterades med ett PBRT-kit (PCR Based Replicon Typing), ett multiplext PCR-kit som detekterade 30 replikon varav 27 replikon som representerar de 27 plasmidfamiljer som finns i Enterobacteriaceae och tre nya replikon.

Plasmidfamiljen IncF var vanligast förekommande i båda arter i både kliniska isolat och miljöisolat. IncF verkade förekomma för alla undersökta typer av ESBL, men det var generellt svårt att förknippa en bla-gen med en plasmidfamilj, eftersom de flesta isolaten bar flera bla-gener och flera plasmidfamiljer.

Tilldelningsdatum2019-juli-11
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Sofi Rehnstam-Holm (Handledare) & Bodil Hernroth (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

Citera det här

'