Detektion av vancomycinresistenta enterokocker från berikad buljong
: En jämförelse mellan en odlingsmetod och två realtids PCR metoder

  • Mohammad Alwan

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) är en nosokomial patogen av ökande betydelse. Snabb påvisning av VRE är mycket viktig för att kontrollera och förhindra spridningen av dessa bakterier på sjukhus. Till region Kronoberg hör laboratoriet Mikrobiologen i Växjö och laboratoriet Mikrobiologen i Karlskrona. I Växjö identifieras i dagsläget VRE genom påvisning av vanA/vanB med det så kallade in house metoden, vilket är en realtids-PCR (rt-PCR) metod. På Mikrobiologen i Karlskrona används fortfarande odlingsmetoden för identifiering av VRE. På laboratoriet finns dock ett PCR-instrument, GeneXpert. I denna studie undersöktes möjligheten att ersätta odlingsmetoden på VRE-agar med detta instrument genom att undersöka om GeneXpert är lika känslig för detektion av vanA/vanB som in house metoden som används på Mikrobiologen i Växjö. Proverna som undersöktes var VRE anrikade i en VRE buljong (Brain Heart buljong innehållande vancomycin). Resultat i denna studie visade att odlingsmetoden var känsligast, medan rtPCR-metoden GeneXpert hade samma detektionsnivå som in house PCR-metoden. Analystid för rt-PCR dock är kortare än odlingsmetoden; tre timmar med in house metoden, en timme med GeneXpert metoden och 48 timmar för odlingsmetoden.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSam Lockwood (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurser och ämnen

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi (30402)

Citera det här

'