Dialogisk undervisning - en studie av sex pedagogers arbete med skönlitteratur

 • Maria Götesson
 • Pernilla Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie har varit att få insikt i hur arbetet med skönlitteratur kan läggas upp för att nå ett dialogiskt klassrum, under de senare skolåren. Vår intention har även varit att undersöka vilka arbetsmetoder som är vanligt förekommande hos de lärare som ingått i undersökningen. Undersökningen bygger på intervjuer med sex pedagoger, varav hälften verksamma på grundskolan och hälften inom gymnasieskolan.

  Resultatet visar att arbetet med skönlitteratur är utbrett och att arbetsmetoderna till viss del kan beskrivas som dialogiska. Lärarnas intention är att bedriva en undervisning, vilken syftar till dialog och samspel men det används även metoder som främjar envägskommunikation. Av studien kan det utläsas att pedagogernas arbetslivserfarenhet påverkar valet av arbetsmetoder. I utformandet av undervisningen tas dock stor hänsyn till elevgruppen, dess förutsättningar och behov.

  Tilldelningsdatum2006-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '