Digital Design för att främja kommunikation i astmavård
: Hur digitala tjänster genom individanpassad information kan komplettera och främja vårdmötet

  • Andreas Thorsén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I Sverige uppskattas 800 000 personer leva med astma. I landet pågår ett digitaliseringsarbete för att via e-tjänster göra vården mer tillgänglig för patienter. E-tjänster avsedda för astmavård har uppvisat svårigheter att främja kommunikation mellan patient och vårdgivare. E-tjänster har inte ansetts kunna ersätta den personliga kontakt som ett möte mellan patient och vårdpersonal erbjuder. Bristande kontakt med vården kan leda till att gradvis försämring av astmasymtom inte upptäcks. Det kan också leda till en avsaknad av upplevt socialt stöd hos patienten, vilket kan leda till sämre mental hälsa. För att undersöka hur e-tjänster för astmavård kan designas för att, genom individanpassad information, främja och upprätthålla kommunikationen mellan patient och vårdgivare, till stöd för god vård och patienthälsa, har en studie uppdelad i tre steg genomförts. Denna studie inleddes med en litteratursökning, följdes av en intervjustudie med öppna intervjuer och avslutades i en konceptdriven designprocess. Intervjuerna analyserades mot tidigare teorier och användes tillsammans med dessa som grund för att skapa ett designkoncept tänkt att främja och upprätthålla kommunikation mellan patient och vårdgivare i astmavården. Designkonceptet, “Astmaportalen”, togs iterativt fram genom en konceptdriven designmetod vilken involverade astmavårdpersonal, astmapatienter samt informatikstuderande. Konceptet manifesterades i form av en digital prototyp. Utvärderingar med astmavårdpersonal, astmapatienter och informatikstuderande visade att designkonceptet skulle kunna utgöra ett användbart bidrag till en symbios av vårdmöten på plats och digitala lösningar.

Tilldelningsdatum2019-aug.-12
OriginalspråkSvenska
HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Människa-datorinteraktion (10204)

Nyckelord

  • astma
  • e-hälsa
  • digitalisering
  • användarcentrerad design
  • kommunikation

Citera det här

'