Digital kompetens i förskolan- Men hur?
: förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg

 • Nettan Bodin
 • Therese Sigurdsson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Den här studien har som syfte att undersöka förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg. Vi tittar på vilken kompetens som finns bland förskollärare och hur de arbetar med digitala verktyg. Vår studie är en kvalitativ metod vilket innebär att vi genomförde semistruktuerade intervjuer med förskollärare samt att vårt empiriska material har transkriberats. Analysen baseras utifrån våra tolkningar av resultatet samt det sociokulturella perspektivet och begreppen: artefakter, kommunikation och proximala utvecklingszonen. Studiens resultat visar på hur förskollärares kompetens alternativt icke kompetens påverkar deras arbete och förskolans verksamhet. Att förskollärarna besitter olika kunskaper vilket de behöver dra nytta av. Vår diskussion har sin utgångspunkt i förskollärares olika kompetenser samt hur viktig kompetensutvecklingen är för att pedagoger ska kunna arbeta mot läroplanens nya strävansmål.

Tilldelningsdatum2020-mars-05
OriginalspråkSvenska
HandledareLaila Gustavsson (Handledare) & Hilma Holm (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • digital kompetens
 • digitala verktyg
 • förskola
 • förskollärare
 • ikt

Citera det här

'