Digital rekreation på den stressfyllda arbetsplatsen
: En undersökning om immersiva teknologier

 • Moa Altemyr
 • Josefin Jonsson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Ohälsosam stress är ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige, där arbetsrelaterad stress är en bidragande faktor. För att motverka detta problem har forskning inom informatiken undersökt olika designlösningar – där immersiv och multisensorisk design visats vara effektivt för att reducera stress och bidra till återhämtning. Denna studie har därför valt att utforska befintliga teknologier – VR, binaurala ljud samt haptisk teknologi – som sägs kunna reducera stress, men där det råder en kunskapslucka kring huruvida dessa teknologier i kombination med varandra kan få användare att uppnå digital rekreation. För att undersöka detta har en experimentell design tillämpats, där flera mikroexperiment utförts för att föra designprocessen framåt och därmed generera en immersiv och multisensorisk design i form av en prototyp. Prototypen har därefter undersökts i användartest kombinerat med intervjuer – för att generera en djupare förståelse för användares upplevelse av designen som en metod för digital rekreation på arbetsplatsen. Resultatet visade att det var möjligt för samtliga deltagare att uppnå psykologisk avskildhet och därmed förflyttas till ett rekreativt tillstånd, under en mikropaus på tre minuter – där den immersiva och multisensoriska designen används som en distraktion för deltagarna. Samtliga resultat visade också att majoriteten av deltagarna hade en positiv inställning till designkonceptet och upplevde designen som en möjlig metod för digital rekreation på arbetsplatsen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMichael Johansson (Handledare), Kerstin Ådahl (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • Binaurala ljud
 • Digital rekreation
 • Haptisk teknologi
 • Immersiv design
 • Mikropauser
 • Multisensorisk design
 • Virtuell verklighet

Citera det här

'