Digitala läromedel inom matematikämnet
: En intervjustudie om fördelar och nackdelar

  • Kerstina Jobjer

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med detta självständiga arbete är att försöka identifiera hur lärare får syn på elevernas
kunskaper när de arbetar med digitala läromedel inom matematiken. Syftet är även att se vilka
fördelar och nackdelar lärarna anser att digitala läromedel inom matematiken bidrar med. Den
teoretiska förankring som arbetet grundas i är TPACK som innefattar tre olika kompetenser
som en lärare måste uppnå i relation till varandra för att uppnå TPACK. Metoden som har
använts i denna studie är enkäter i kombination med semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i
studien betonar att det finns flera positiva aspekter med digitala läromedel både för lärare och
elever. De betonar även att det finns negativa aspekter för elevernas utveckling och att läraren
måste hålla en kritisk inställning till de digitala läromedlen som används. Läraren måste även
ha en rik undervisningsmiljö för att eleven skall utveckla matematiska förmågor.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Christina Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Digitala läromedel
  • Fördelar
  • Matematik
  • Nackdelar
  • TPACKK
  • Visade kunskaper

Citera det här

'