Digitaliserad omvärld, digitaliserad skola
: En studie om digitala verktyg ur lärarens perspektiv

  • Basma Azawi

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Vi lever i ett digitaliserat samhälle, vilket har fört med sig stora förändringar för både människor och institutioner. Skolorna är fortfarande inne i en förändringsprocess och det gör det intressant att studera hur digitala verktyg påverkar undervisningen. I detta examensarbete har jag studerat hur arbetet med digitala verktyg i undervisningen har förändrat lärarnas roll, och hur lärarna ser på effekten på elevernas lärande. Frågeställningarna handlade om hur lärarnas arbetssätt påverkas, liksom deras roll i förhållande till elevernas lärandeprocess. Jag ville också se hur digitala verktyg påverkat elevernas lärande i relation till lärarens planerade lektionsinnehåll. Metoden har varit en kvalitativ intervjustudie, avgränsat till tre samhällskunskapslärare på gymnasiet. Studien kommer fram till att digitala verktyg påverkat lärarens roll i klassrummet genom att utmana deras kontroll över både processen, och materialet som digitala verktyg erbjuder. Den minskade kontrollen handlar också om att eleverna har möjlighet att använda verktygen till annat än att studera, samtidigt som verktyg också kan ge stöd till läraren när det gäller överblick över elevernas progression. Lärarnas svar på utmaningen är att lägga mycket mer tid på planering och analys av lektionens innehåll och val av material och digitala verktyg.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Digitala verktyg
  • lärarrollen
  • klassrumsundervisningen
  • lärandeprocesser
  • gymnasieskolan

Citera det här

'