Digitalisering av leverantörsfakturaprocessen
: en kvalitativ fallstudie om hur digitaliseringen möjliggör tidsbesparing i leverantörsfakturaprocessen för Produktions AB

 • Henrik Holmqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Produktions AB, som är fallstudieföretaget för examensarbetet, har driftsatt en ny digitaliserad process avseende hanteringen av leverantörsfakturor i ett nytt affärssystem vid namn Jeeves Information Systems AB. Examensarbetets syfte är att identifiera skillnader i leverantörsfakturaprocessen av hur hanteringen av leverantörsfakturor skiljer sig hos Produktions AB före och efter implementeringen av Jeeves.

  Det här examensarbetet är baserat på Lean Administration och verktygen Value Stream Mapping samt förbättring av en befintlig process som teoretisk referensram. Kartläggningen av Produktions AB:s leverantörsfakturaprocess i Visma Administration, bolagets tidigare pappersbaserade redovisningssystem, har skapats utifrån intervjuer och observationer vilket i sin tur är grunden till analysen. Vid analysen identifierades icke-värdeskapande aktiviteter som kan tas bort vid en digitaliserad leverantörsfakturaprocess.

  Vid kartläggningen av den nya leverantörsfakturaprocessen i Jeeves Information Systems AB så identifierades det att det finns stora ekonomiska besparingar att göra tack vare implementeringen av Jeeves. En viktig del i steget mot att implementera en digitaliserad leverantörsfakturaprocess är att säkerställa så att leverantörsfakturor anländer via mejl.

  Det här examensarbetet visar på hur digitaliseringen möjliggör tidsbesparing i leverantörsfakturaprocessen för Produktions AB. Kalkylerade besparingar i examensarbetet visar ytterligare vinsten av förändring av arbetssätt. Digitaliseringen av leverantörsfakturaprocessen lägger en grund för ytterligare rationalisering av företaget genom att värdefulla resurser i form av att personal frigör tid och energi för värdeskapande aktiviteter.

  Tilldelningsdatum2020-nov.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledareTorsten Andersson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • digitalisering
  • lean
  • icke-värdeskapande aktivitet
  • leverantörsfakturaprocess
  • kartläggning
  • leverantörsfakturor

  Citera det här

  '