Digitalisering - hot eller möjlighet?
: En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan.

 • Matilda Johansson
 • Anna Brindsjö

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidigare forskning har sett att utvecklingen av teknologi har påverkat revisionsprocessen med både för- och nackdelar. Större delen av den tidigare forskningen fokuserar på revisorer men i och med lagförändringen om slopad revisionsplikt och redovisningskonsulternas starkare ställning har vi valt att studera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på redovisningsprocessen. Vi har valt att fokusera på två centrala begrepp som länge studerats inom revisionsprocessen, dessa är struktur och bedömningar. I vår studie är även IT med sin förberedda struktur ett viktigt begrepp.

  Syftet med studien är att beskriva och analysera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på arbetet och hur digitaliseringen har förändrat tyngdpunkten i arbetssättet mellan struktur och bedömningar i redovisningsprocessen. För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ studie genomförts och tio redovisningskonsulter har intervjuats. För att få en djupare förståelse presenteras viktiga begrepp i en teoretisk referensram, dessa är digitalisering, informationsteknologi, strukturperspektivet, omdömesperspektivet och byråkultur. Analysen bygger sedan på teori och på citat från respondenterna. Utifrån respondenternas uppfattningar är vår slutsats att digitaliseringen har påverkat arbetet i redovisningsbranschen genom enorm effektivisering. Vi har till skillnad från tidigare forskning inom revisionsprocessen sett att det inom redovisningsprocessen finns en balans mellan struktur och bedömningar vilket är positivt. 

  Tilldelningsdatum2015-nov.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Johan Alvehus (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • digitalisering
  • it
  • struktur
  • bedömning

  Citera det här

  '