Digitalisering ur en rådgivares perspektiv
: en kvalitativ studie om rådgivarens utmaningar i det digitala kundmötet

 • Sanna Lundgren
 • Chenchira Mårtensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Finansiell rådgivning är en tjänst som karaktäriseras av att det är en aktivitet som ett företag utför för att möta kundens behov. Interaktionen mellan den finansiella rådgivaren och kunden är därmed betydelsefull. Då en interaktion består av två parter är det även relevant att studera den finansiella rådgivarens perspektiv. Syftet med studien är att bidra med förståelse för de utmaningar som finansiella rådgivare upplever i det digitala rådgivningsmötet. För att kunna uppfylla syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod använts. Det empiriska materialet bestod av sju semistrukturerade intervjuer med finansiella rådgivare. Studiens resultat visar att de finansiella rådgivarna upplever att det digitala rådgivningsmötet fungerar relativt väl. Dock upplever de finansiella rådgivare som har intervjuats att det finns vissa utmaningar i det digitala rådgivningsmötet. Resultatet visar att det uppstår olika utmaningar i de olika faserna i rådgivningsprocessen.

Tilldelningsdatum2021-sep.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare) & Martin Abrahamsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • bank
 • finansiell rådgivning
 • kundvärde
 • interaktion
 • digitalt rådgivningsmöte
 • digitalt kundmöte
 • rådgivningsprocess

Citera det här

'