Diskretionärt handlingsutrymme
: en kvalitativ studie av socialsekreterares bedömningsgrunder vid ansökan om ekonomiskt bistånd

 • Johan Persson
 • Jenny Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2012-juni-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareWeddig Runquist (Handledare) & Frans Oddner (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • socialtjänsten
  • socialsekreterare
  • ekonomiskt bistånd
  • bedömningsgrunder
  • handlingsutrymme
  • individuell bedömning
  • frontlinjebyråkrater
  • trovärdighet

  Citera det här

  '