Dislike for insects align with human-centered and anti-egalitarian beliefs

  • Nanette Nygårds

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2021-jan.-20
OriginalspråkEngelska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Citera det här

'