Distribuerat ledarskap i praktiken
: Rom byggdes inte (heller) på en dag

 • Emma Flygare

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att studera hur ledarskapet utövas i en kommunal vårdverksamhet där chefen är första linjens chef för mer än 40 medarbetare. Studien har en kvalitativ utgångspunkt och dess upplägg har varit i två faser. En initierande fas där deltagande observationer gjordes under fem dagar. Observationerna och samtalen som fördes med chefen och personalen i den studerade verksamheten låg sedan till grund för studiens andra del. Den utgjordes av semistrukturerade intervjuer med fyra personer i verksamheten samt en gruppintervju. Resultatet visar att det kan ta lång tid för en chef att komma in i verksamheten samt att det krävs ett samarbete, en distribution, av ledarskapet och överlappning av funktioner för att uppdraget ska vara möjligt att genomföra.

  Tilldelningsdatum2016-apr-29
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePär Pettersson (Handledare) & Sören Augustinsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Personal- och arbetslivsprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Arbetslivsstudier (50903)

  Nyckelord

  • verksamhetskap
  • distribuerat ledarskap
  • äldreomsorg
  • första linjens chefskap

  Citera det här

  '