”Djuren hjälpte Emils pappa med att plöja på åkern, nu finns det traktorer
: ” - en undersökning om historiemedvetande och Astrid Lindgrens sångtexter

 • Sandra Isaksson
 • Jill Sjögren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Författarnas syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns någon skillnad på barns och elevers kunskaper, förståelse och medvetenhet i ett dåtidsperspektiv med ett tematiskt arbetssätt med Astrid Lindgrens sångtexter jämfört mot ett tematiskt arbetssätt utan Astrid Lindgrens sångtexter? Syftet är även att utreda om barn i förskolan och elever i skolan vidareutvecklar sitt historiemedvetande med ett tematiskt arbetssätt med utgångspunkt av Astrid Lindgrens sångtexter? Jeismanns definition av historiemedvetande har legat som grund i examensuppsatsen. Således är historiemedvetande en symbios mellan dåtid, nutid och framtid. Historiemedvetande kännetecknas av att man kan urskilja sammanhangen mellan det förflutna, förståelse av nutiden samt har perspektiv på framtiden. Metoden till den empiriska undersökningen är en kvalitativ forskningsansats, där författarna gjort en innehållsanalys av sångtexter, intervjuer samt ett skriftligt berättande. Undersökningen har genomförts på en förskola och en skola. Resultatet av den empiriska undersökningen är att barnen och eleverna genom användandet av Astrid Lindgrens sångtexter i en tematisk undervisning vidareutvecklar sitt historiemedvetande i högre grad än de barn och elever som inte deltagit i en undervisning med sångtexterna.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '