Dockrum - Att vara eller inte vara? En kvalitativ undersökning om den inre fysiska rumsmiljön i nybyggda förskolor

 • Zofie Hodos Malmgren
 • Viktoria Elmström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Rapport om den inre fysiska miljön i nybyggda förskolor. Syftet med examensarbetet är att ta reda på om kommunen och byggherrarna tar till vara på pedagogernas erfarenheter om förskolan och dess verksamhet. Metoderna som valdes var observationer och intervjuer. Fyra förskolor byggda under 2000-talet observerades och pedagoger från respektive förskola intervjuades. Ämnen som behandlades var: tanken bakom utformningen av rummen samt på vilket sätt pedagogerna och barnen var delaktiga. Svensk- och engelskspråklig litteratur och forskning var begränsad, forskning som gjorts visar att miljön har stor betydelse för barnen och deras utveckling. Litteraturen visar behovet av ytterligare forskning inom ämnet. Problemformuleringen lyder: Vad blir konsekvenserna om pedagogernas erfarenheter inte tas tillvara på?

  Resultatet visade att samtliga avdelningar fick ont om tid till att utforma rummen, innan öppnandet skedde. Mycket standardmaterial och möbler köptes in till förskolorna. När miljön planerades och ändrades låg barnens behov och intresse till grund. Flera faktorer styrde utformandet av miljön, så som tid och pengar. Slutsatsen är att arkitekterna och byggherrarna ska ta tillvara på de erfarenheter som pedagogerna har. En bättre struktur och organisation av inköpen till avdelningarna borde ske.

  Ämnesord: Fysisk miljö, förskola, lokaler, inre miljö, miljöns betydelse, utformning.

  Tilldelningsdatum2007-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '