Does knowledge about social-related issues influence consumers' consumption behaviour?

  • Anton Berggren
  • Filip Svensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare), Axel Welinder (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'