Dokumentation av symtom i avancerad palliativ vård
: en journalgranskningsstudie

 • Karin Nilsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Bakgrund: I palliativ vård befinner sig patienten och närstående i en utsatt situation. Att identifiera symtom hos patienten blir betydelsefullt. Målet skall vara hur patientens symtom kan reduceras och vilken hjälp patienten kan behöva för att hantera sina symtom. Syfte: Studiens syfte var att beskriva i vilken utsträckning symtom dokumenterats med frågeställningarna i vilken utsträckning status, mål, planering, genomförande och resultat dokumenterats, vilken personalkategori som dokumenterat, om självskattningsinstrument använts samt om dokumentationen för olika yrkesgrupper inom verksamheten skiljer sig åt. Metod: En nulägesbeskrivning av dokumentation från september månad 2009 genomfördes med hjälp av ett granskningsprotokoll anpassat för studien. Resultatet analyserades i SPSS 18. Resultat: De symtom som dokumenterades flest gånger var smärta, nutrition och psykosociala symtom. Mål och planering förekom i liten omfattning medan status och genomförande dokumenterades oftare. Resultat dokumenterades sällan. Självskattningsinstrumenten användes i begränsad omfattning. Alla yrkeskategorier dokumenterade kring symtom i journalen. Slutsats: Det finns ett tydligt utrymme för att utveckla dokumentationen kring symtom i avancerad palliativ vård. En ökad användning av självskattningsinstrumenten skulle kunna identifiera, behandla och följa upp patientens symtom mer effektivt. Patienten och närstående skulle därmed ges ökad möjlighet till att bli mer delaktig i processen.

  Tilldelningsdatum2012-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLena Persson (Handledare) & Peter Hagell (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • bedömning
  • dokumentation
  • symtom
  • kontroll
  • palliativ
  • vård
  • sjuksköterska
  • smärta
  • esas
  • had

  Citera det här

  '