Drama för att hantera konflikter - om hur pedagogiskt drama kan användas i förskolan för att stimulera barns konflikthanteringsförmåga

 • Katarina Frank

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här uppsatsen är att skapa större förståelse för hur drama kan användas i förskolan för att stimulera barns förmåga att hantera konflikter. Mot bakgrund av detta syfte söks det svar på följande problemprecisering:

  - Hur anser tre förskollärare att pedagogiskt drama kan användas i förskolan för att stimulera barns förmåga att hantera konflikter?

  I forskningsbakgrunden refereras det till litteratur som anses relevant för att uppnå undersökningens syfte. Bland annat beskrivs olika former av pedagogiskt drama, samt olika sorters konflikter och hur de kan hanteras. Sociokulturella och socialkonstruktivistiska perspektiv belyses också. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod. Genom intervjuer med tre förskollärare kan det konstateras att drama och i synnerhet forumspel är användbart för att lära barn att hantera konflikter. Resultatet visar också att förskollärarna anser att utövandet av forumspel och andra dramaövningar kan ha betydelse för barns personliga utveckling och förmåga till socialt samspel.

  Tilldelningsdatum2008-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '