Drama som en resurs i klassen – för att skapa trygghet

 • Emma Justad
 • Eva Jeppsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt övergripande syfte med detta arbete är att ta reda på vilket sätt drama, enligt ett antal pedagoger, kan ha en positiv inverkan på tryggheten hos elever. Genom våra teoretiska studier har vi fått resultatet att pedagogiskt drama kan ha en positiv inverkan på tryggheten. I våra empiriska studier har vi använt oss av kvalitativa metoder för att ta reda på vårt syfte. Vi använde oss av intervjuer med fyra olika pedagoger, samt av observationer på fyra barngrupper vid tre tillfällen, där man medvetet använder sig av drama i undervisningen. Även våra empiriska studier visade att drama kan ha en positiv inverkan på tryggheten. I läroplanen står det att drama skall ingå som en del i skolans verksamhet, men inte preciserat hur drama ska ingå. Genom att vi som pedagoger medvetet väljer att använda drama kan vi få ett redskap och en resurs för att skapa trygghet i gruppen. Det är vi pedagoger som har ansvaret! Vi hoppas att detta arbete kan komma till användning för alla som är intresserade av att börja använda drama.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '