Drama som verktyg – i det förebyggande arbetet mot konflikter

 • Therese Berg
 • Emma Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Konflikter är ständiga inslag i skolans miljö. Bearbetningen av konflikter och det förebyggande arbetet är av stor vikt därför är det viktigt att välja en metod som inspirerar och motiverar eleverna till delaktighet. Syftet med studien är att undersöka hur lärare ställer sig till drama som verktyg i det förebyggande arbetet mot konflikter samt om detta tillämpas i praktiken. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där datainsamlingen är gjord med semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Resultatet visade att samtliga var positivt inställda till att använda drama som verktyg i det förebyggande arbetet. Det framkom att fem av sex lärare använde sig av drama i klassrummet men att det fanns skillnader i deras arbetssätt samt i hur stor utsträckning drama används. Slutsatsen är att elevernas samspel spelar viktig roll i skolans miljö. Eleverna får genom att använda drama som verktyg vara aktiva tillsammans då man arbetar med det förebyggande arbetet där självkännedom, empati, ansvarstagande och kommunikation ingår.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '